• darkblurbg
    JAW Advocaten
    JAW Attorney's The Netherlands

Ons kenmerk: Persoonlijke benadering

Wat goed is voor de een is daarom nog niet goed voor de ander. Om die reden zien wij een persoonlijk gesprek altijd als basis voor een verdere relatie tussen u en ons advocatenkantoor. Het eerste gesprek van een half uur is altijd gratis. Natuurlijk verwacht u van uw advocaat dat hij zijn zegje kan doen op juridisch gebied. Maar waarom zou u niet méér verlangen? Bijvoorbeeld dat uw advocaat u kan helpen voor verschillende zaken en met u meedenkt over oplossingen. Kortom: u verwacht een compleet pakket dat aansluit op uw persoonlijke behoefte of die van uw onderneming. Dan bent u bij Advocatenkantoor JAW aan het goede adres.

Voor onze meeste klanten behartigen wij al hun zaken, zoals bijvoorbeeld alimentatie, problemen met uw uitkering of woning, of als u problemen heeft met politie en justitie. Wij behandelen uw problemen als onze problemen op verschillende Rechtsgebieden. Op het kantoor werkt elke advocaat individueel en voor eigen rekening en risico. Elke advocaat staat als zelfstandig ondernemer individueel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering en voert een eigen financiele administratie met een individueel BTW-nummer. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het werk van een van de andere advocaten of voor het kantoor als zodanig en eventueel aan het kantoor verbonden personen of voor werk of daden van anderen.

It’s all about the personal approach.

What is good for one is therefore not good for another. That is why we always see a personal interview as the basis for a further relationship between you and JAW Attorneys At Law. The first consultation of 30 minutes is always free. Of course, you do expect from your attorney that he is competent, knowledgeable and experienced. But why not expect more? For example: Our lawyers can help you in multiple subjects of law and given our background we are well placed to think with you about multiple solutions.

For most customers we represent all their affairs, such as alimony problems with your payment or property, or if you have problems with law enforcement . We treat your problems as our problems in different Jurisdictions. At JAW Attorneys at Law we understand that clients have a lot at stake personally and professionally and will go to battle for you to protect your rights and minimize any potential damages.

Each JAW lawyer is working individually and at their own expense and risk. Each lawyer at the office is registered as an independent entrepreneur and is individually registered with the Chamber of Commerce. Each lawyer at the office has its own professional liability insurance and carries its own financial records with individual VAT number. The lawyer accepts no liability for the work of one of the other lawyers or for the office as such and any related persons to the office or for work or actions of others.