• darkblurbg

Wij hanteren verschillende tarieven afhankelijk van uw rechtsprobleem en uw financiële omstandigheden. Het eerste half uur is altijd gratis. In deze 30 minuten zullen wij met u een oriënterend gesprek voeren om te kijken of uw zaak  een kans van slagen heeft en zo ja, welk tatief er wordt gehanteerd. Wij bekijken altijd of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Hieronder vindt u informatie over onze tarieven.

De 4 soorten tarieven die wij hanteren zijn:

1) Kantoortarief € 170,- (exclusief BTW en  Excl. 6% kantoorkostenopslag )
2) Togatarief. Togatarief staat voor “Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat”. Een oriënterend gesprek van 30 min. is kosteloos, daarna geldt echter het togatarief van  €130,-- per uur (exclusief BTW). Het toga tarief wordt doorgaans gehanteerd indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging en daarnaast onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om het kantoortarief te betalen.
3) Tarief op maat: Afhankelijk van uw draagkracht. De advocaat past de hoogte van het uurtarief aan, dit is ook voor cliënten die bijvoorbeeld net niet in aanmerking komen voor een toevoeging en in financiële problemen verkeren.
4) Incassotarief: De advocaat rekent een bepaald percentage over het geïncasseerde bedrag.

Als er sprake is van een toevoeging bent u de door de Raad voor Rechtsbijstand verschuldigde eigen bijdrage verschuldigd.


Fees The first 30 minutes are at no charge.

We use different fee structures all depending on your case. The first half hour is free. In these 30 minutes we will explore with you if your case has a chance of success or not and if yes what the applicable fee structure will be, or in case you cannot afford legal assistance if we can request the Dutch state system to pay for your legal fees (Toevoeging).

The 4 different fee structures can be found hereunder:

1) Agency fee:  € 170,-- (exclusive VAT  and Excl. 6% administration charge )
2) Toga fee: Toga stands for 'Tariff of general advice' and is used for a general first consulation. Note the first 30 minutes of a first consultation are free. Thereafter the TOGA fee of € 130  (exclusive VAT) each hour, will apply. The Toga rate is usually used if you do not qualify for a pro-bono lawyer and also have insufficient income or assets to pay the agency fee
3) Custumized fee:  The attorney can amend the fee depending on the clients's financial situation. This may be used for clients who do not qualify for the "toevoeging" (pro-bono lawyer) but have limited financial resources and debts.
4)  Recovery of payments fee: The attorney agrees a percentage over the recovery of payments, that the lawyer will obtain on behalf of the client.